BUDAYA & ADAT RESAM

Standard

Keadaan sosial masyarakat Melayu telah berubah mengikut peredaran masa.

Berlakunya perubahan zaman, banyak nilai-nilai baru yang dibawa ke dalam kehidupan kita

misalnya cara kita bergaul, menguruskan masa, beriadah dan berhibur semuanya berlainan berbanding zaman

nenek moyang kita. Sungguhpun demikian, sistem sosial masyarakat kini adalah berlandaskan masyarakat dahulu.

Masyarakat Melayu mempunyai pelbagai jenis kebudayaan yang digarap

daripada pelbagai keturunan. Kebudayaan ini disatukan menjadi satu kebudayaan

yang unik kerana hampir setiap keturunan mempunyai adat sehingga membentuk

kebudayaan Melayu. Ini termasuklah suka bergotong-royong menjalankan kegiatan

ekonomi, di mana ikatan itu diperkukuhkan dan dipereratkan dengan acara-acara

keramaian dan juga hiburan. Justeru, kerajaan mengambil langkah untuk

mewariskan dan mengukuhkan adat dan kebudayaan masyarakat Malaysia melalui

pendidikan yang diajar di setiap sekolah di dalam mata pelajaran Pendidikan Sivik &

Kewarganegaraan.

Advertisements

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s